CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP)

Hue Urban Environment And Public Works Joint Stock Company

9,500

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa9,500

Cao nhất9,500

Thấp nhất9,500

KLGD

Vốn hóa57

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,200

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T510

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,187

P/E8

F P/E12.19

BVPS14,884

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HEP: GMD TDM CDN HWS SGN
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế