HDL Commercial and Investment JSC (OTC: HDLinvest)

Trending: CTG (32,125) - VNM (30,328) - HPG (27,147) - MBB (25,809) - ROS (20,731)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 52

HDL Commercial and Investment JSC

Name: HDL Commercial and Investment JSC

Abbreviation:HDL INVEST

Address: Số 24 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội

Telephone:

Fax: (84.4) 3762 1727

Email:info@hdlinvest.com

Website:http://hdlinvest.com

Exchange: OTC

Sector: Management of Companies and Enterprises

Industry: Agriculture Production

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

[+]Tư vấn tài chính
Vay tín chấp
Vay tiêu dùng
Vay mua ô tô trả góp
Vay mua đất nền và nhà ở
Vay kinh doanh
Vay trung hạn và dài hạn

[+]Đào tạo phát triển
Tư vấn phát triển nguồn nhân lực
Kỹ năng Sales và Marketing chuyên nghiệp
Lập và thẩm định dự án đầu tư
Đào tạo nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

[+]Vận tải giao nhận
Vận tải hàng hóa
Vận tải hành khách lữ hành - du lịch

[+]Thiết kế thi công
Thi công và lắp đặt công trình điện nước
Thiết kế thi công nội thất
Thi công công trình xây dựng

[+]Dịch vụ cung ứng
Cung cấp cây xanh - tiểu cảnh
Dịch vụ quà tặng

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.