CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG)

Ha Do Group Joint Stock Company

42,050

450 (+1.08%)
01/03/2021 15:00

Mở cửa42,000

Cao nhất42,500

Thấp nhất41,800

KLGD2,086,700

Vốn hóa6,487.26

Dư mua48,500

Dư bán69,600

Cao 52T 44,900

Thấp 52T12,200

KLBQ 52T1,254,621

NN mua21,000

% NN sở hữu12.80

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0.02

Beta-

EPS*7,852

P/E5.30

F P/E5.47

BVPS26,994

P/B1.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HDG: HPG MBB ACB HSG TCB
Trending: HPG (94.891) - MBB (74.054) - TCB (58.267) - VNM (53.011) - ACB (47.422)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hà Đô

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận-90
Công ty TNHH Hỗn Hợp Dịch Vọng-50
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Quốc Tế Hà Đô-100
Công ty TNHH MTV Hà Đô Ninh Thuận-100
Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô-100
CTCP Cơ điện Xây dựng Thiết bị Công nghiệp Hà Đô-51
CTCP Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside-99
CTCP Đầu Tư Khánh Hà-71
CTCP Hà Đô - 756 Sài Gòn-63
CTCP Hà Đô 1-51
CTCP Hà Đô 45-51
CTCP Mua bán nợ Minh Long-99
CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam-100
CTCP Thiết bị Giáo dục 1-99
CTCP Thủy điện Sông Tranh 4-51
CTCP Za Hưng-52
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CT Đầu Tư Quốc Tế Hà Đô-100
CT TNHH Hỗn Hợp Dịch Vọng-50
CT TNHH MTV Quản lý - vận hành - khai thác BĐS Hà Đô-100
CTCP 756 - Sài Gòn-63
CTCP Cơ điện Xây dựng Thiết bị Công nghiệp Hà Đô-51
CTCP đầu tư Bất động sản Bình An Riverside-99
CTCP Đầu Tư Khánh Hà-65
CTCP Hà Đô 1-51
CTCP Hà Đô 45-51
CTCP Hà Đô Bình Thuận-76
CTCP Hà Đô Ninh Thuận-75
CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam-44
CTCP Sông Tranh 4-34
CTCP Thiết bị Giáo dục 1-35
CTCP Za Hưng-51.75
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017CT Đầu Tư Quốc Tế Hà Đô186,634 (VND)100
CT TNHH Hỗn Hợp Dịch Vọng186,634 (VND)50
CT TNHH MTV Quản lý - vận hành - khai thác BĐS Hà Đô421 (VND)100
CTCP Cơ điện Xây dựng Thiết bị Công nghiệp Hà Đô10,010 (VND)51
CTCP Đầu Tư Khánh Hà143,000 (VND)65
CTCP Hà Đô 130,268 (VND)51
CTCP Hà Đô 2347,000 (VND)60
CTCP Hà Đô 432,775 (VND)51
CTCP Hà Đô 756 - Sài Gòn450,000 (VND)70.80
CTCP Thương Mại Hà Đô6,117 (VND)29
CTCP Tư Vấn Hà Đô2,000 (VND)51
CTCP Za Hưng450,000 (VND)54
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.