CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG)

Ha Do Group Joint Stock Company

42,800

750 (+1.78%)
02/03/2021 15:00

Mở cửa42,500

Cao nhất43,250

Thấp nhất42,150

KLGD2,610,200

Vốn hóa6,602.97

Dư mua34,900

Dư bán56,800

Cao 52T 44,900

Thấp 52T12,200

KLBQ 52T1,260,000

NN mua4,100

% NN sở hữu12.81

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0.02

Beta-

EPS*7,852

P/E5.36

F P/E5.53

BVPS26,994

P/B1.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HDG: HPG MBB LPB ACB TCB
Trending: HPG (94.891) - MBB (74.054) - TCB (58.267) - VNM (53.011) - ACB (47.422)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Nguyễn Trọng ThôngCTHĐQT1953KS Xây dựng54,068,0882005
Ông Đào Hữu KhanhTVHĐQT1957Kỹ sư1,064,1642005
Ông Hoàng Đình HùngTVHĐQT-N/a39,490Độc lập
Ông Lê Xuân LongTVHĐQT1970Thạc sỹ/KS XD Cầu đường243,018N/A
Ông Ngô Xuân QuyềnTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Nguyễn Văn TôTVHĐQT1955CN Kinh tế13,794,8912005
Ông Chu Tuấn AnhPhó TGĐ1978ThS Kinh tế38,4302000
Ông Nguyễn Trọng MinhTVHĐQT/Phó TGĐ1987CN Tài Chính361,419Độc lập
Ông Phạm Hồng HiếuKTT1982Thạc sỹ Kinh tế15,593N/A
Bà Cao Thị TâmThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Chử Thị LanThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Thúy HàThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Ông Phạm Trọng KhiêmThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Tạ Thị LươngThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
11/11/2019Ông Nguyễn Trọng ThôngCTHĐQT1953KS Xây dựng41,590,8382005
Ông Đào Hữu KhanhTVHĐQT1957Kỹ sư818,5882005
Ông Hoàng Đình HùngTVHĐQT-N/a30,377Độc lập
Ông Lê Xuân LongTVHĐQT1970Thạc sỹ/KS XD Cầu đường186,938N/A
Ông Ngô Xuân QuyềnTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Nguyễn Văn TôTVHĐQT1955CN Kinh tế10,611,4552005
Ông Chu Tuấn AnhPhó TGĐ1978ThS Kinh tế29,5622000
Ông Nguyễn Trọng MinhTVHĐQT/Phó TGĐ1987CN Tài Chính278,015Độc lập
Ông Phạm Hồng HiếuKTT1982Thạc sỹ Kinh tế11,995N/A
Bà Nguyễn Thị Hồng HạnhTrưởng Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Cao Thị TâmThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Chử Thị LanThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Thúy HàThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Ông Phạm Trọng KhiêmThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Tạ Thị LươngThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Trọng ThôngCTHĐQT1953KS Xây dựng41,590,8382005
Ông Hoàng Đình HùngTVHĐQT-N/a30,377Độc lập
Ông Lê Xuân LongTVHĐQT1970N/a149,551N/A
Ông Ngô Xuân QuyềnTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Nguyễn Văn TôTVHĐQT1955CN Kinh tế10,611,455Độc lập
Ông Chu Tuấn AnhPhó TGĐ1978ThS Kinh tế29,5622000
Ông Đào Hữu KhanhTVHĐQT/Phó TGĐ1957Kỹ sư818,5882005
Ông Lâm Khắc ChiếnPhó TGĐ1965N/aN/A
Ông Nguyễn Trọng MinhTVHĐQT/Phó TGĐ1987CN Tài Chính278,015Độc lập
Ông Phạm Hồng HiếuKTT1982Thạc sỹ Kinh tế9,596N/A
Ông Đỗ Văn BìnhTBKS1956KS Xây dựng116,4142005
Bà Chử Thị LanThành viên BKS/Thành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Ông Phạm Trọng KhiêmThành viên BKS/Thành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Hồng HạnhTrưởng Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Nghiêm Thị Ngọc TrangThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Ông Nguyễn Hoàng TrungThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Nguyễn Thế DiệnThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
Bà Tạ Thị LươngThành viên Kiểm toán nội bộ-N/aN/A
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.