Your account has not been permission, data will display ***. Please Upgrade to use. Close notice

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HOSE: HDB)

23,600

-400 (-1.67%)
05/19/2022 13:09

Open23,650

High24,000

Low23,250

Vol1,031,900

Market Cap.47,488.14

Remain Bid112,600

Remain Ask20,300

52Wk High33,500

52Wk Low22,200

52Wk Avg Vol4,486,451

Frgn Buy125,200

Frgn Owned(%)16.18

Dividend

Dividend Yield-

Beta1.24

EPS3,039

P/E7.90

F P/E6.62

BVPS16,306

P/B1.47

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with HDB: MBB HPG CTG SHB TCB
Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.