CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT)

Hai Phong Cement Transport & Trading JSC

10,000

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa20

Dư mua

Dư bán5,300

Cao 52T 29,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T224

NN mua-

% NN sở hữu27.39

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*966

P/E10.35

F P/E8.84

BVPS20,315

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCT: EVG ROS HVN BST BTN
Trending: HPG (61.341) - VNM (43.922) - HVN (32.379) - MWG (32.378) - VN30F1M (26.997)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng