CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT)

Hai Phong Cement Transport & Trading JSC

22,900

(%)
25/02/2020 15:02

Mở cửa22,900

Cao nhất22,900

Thấp nhất22,900

KLGD

Vốn hóa46

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 29,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T7

NN mua-

% NN sở hữu28.03

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*953

P/E24.03

F P/E20.25

BVPS20,868

P/B1.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCT: HHG PJC HEV TTZ VSM
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng