CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT)

Hai Phong Cement Transport & Trading JSC

23,500

(%)
15/11/2019 15:01

Mở cửa23,500

Cao nhất23,500

Thấp nhất23,500

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 29,000

Thấp 52T22,800

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu28.02

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,090

P/E21.56

F P/E20.78

BVPS20,731

P/B1.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: VNM (27.719) - HPG (22.370) - FLC (21.277) - MWG (20.776) - FPT (20.329)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng