CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT)

Hai Phong Cement Transport & Trading JSC

10,000

600 (+6.38%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa10,300

Cao nhất10,300

Thấp nhất8,500

KLGD1,000

Vốn hóa20

Dư mua

Dư bán14,000

Cao 52T 29,000

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T167

NN mua200

% NN sở hữu27.26

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*966

P/E9.73

F P/E8.31

BVPS20,117

P/B0.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCT: ROS FLC HMH VNM HVH
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng