CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT)

Hai Phong Cement Transport & Trading JSC

29,000

(%)
16/09/2019 14:59

Mở cửa29,000

Cao nhất29,000

Thấp nhất29,000

KLGD

Vốn hóa58

Dư mua

Dư bán35,700

Cao 52T 29,000

Thấp 52T21,300

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu28.01

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,090

P/E26.61

F P/E25.65

BVPS20,425

P/B1.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCT: PMP PVC MAYVIETTHINH ILB MTS
Trending: MWG (25.828) - VNM (25.362) - HPG (23.760) - FPT (22.443) - MBB (18.938)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng