CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT)

Hai Phong Cement Transport & Trading JSC

10,500

(%)
05/08/2020 15:05

Mở cửa10,500

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,500

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua

Dư bán3,100

Cao 52T 29,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T200

NN mua-

% NN sở hữu27.38

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*966

P/E10.87

F P/E9.29

BVPS20,315

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCT: HAT TTZ TVC VCB VIP
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018CĐ khác930,34546.14Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước1,086,04053.86Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác930,34546.14Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước1,086,04053.86Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2015CĐ khác930,34546.14Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước1,086,04053.86Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam