CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT)

Hai Phong Cement Transport & Trading JSC

10,000

600 (+6.38%)
13/08/2020 15:05

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD100

Vốn hóa20

Dư mua200

Dư bán3,300

Cao 52T 29,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T224

NN mua100

% NN sở hữu27.38

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*966

P/E9.73

F P/E8.31

BVPS20,315

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCT: EVG ROS BST BTN HCC
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2008 31/12/2008