CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS)

Hanoi Railway Signal & Telecom JSC

38,700

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa38,700

Cao nhất38,700

Thấp nhất38,700

KLGD

Vốn hóa87

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 150,000

Thấp 52T23,500

KLBQ 52T8

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,846

P/E13.60

F P/E14.58

BVPS13,996

P/B2.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCS: AAS ACL APL CEN DGC
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-39.91%

+/- Qua 1 tháng-39.91%

+/- Qua 1 quý-63.93%

+/- Qua 1 năm-0.51%

+/- Niêm yết+421.42%

Cao nhất 52 tuần (02/03/2020)*150,000

Thấp nhất 52 tuần (20/08/2019)*23,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)20

KLGD/Ngày (1 tháng)4

KLGD/Ngày (1 quý)3

KLGD/Ngày (1 năm)8

Nhiều nhất 52 tuần (02/03/2020)*200

Ít nhất 52 tuần (09/08/2019)*100