CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS)

Hanoi Railway Signal & Telecom JSC

19,300

-3,400 (-14.98%)
14/08/2020 15:02

Mở cửa19,300

Cao nhất19,300

Thấp nhất19,300

KLGD100

Vốn hóa43

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 150,000

Thấp 52T19,300

KLBQ 52T12

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,846

P/E7.98

F P/E8.55

BVPS13,996

P/B1.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCS: VGI VTP CTE CTR DS3
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội