CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS)

Hanoi Railway Signal & Telecom JSC

12,700

(%)
23/10/2020 09:43

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa29

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 139,100

Thấp 52T12,700

KLBQ 52T20

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,846

P/E4.46

F P/E4.34

BVPS13,996

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCS: HRT SRT VTB DAR DRI
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội