CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS)

Hanoi Railway Signal & Telecom JSC

14,900

(%)
24/09/2020 09:53

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa34

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 139,100

Thấp 52T14,900

KLBQ 52T18

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,846

P/E5.24

F P/E5.61

BVPS13,996

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCS: AAS DP1 LPB PAS PBC
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018CĐ khác888,67539.50Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước213,8259.50
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
09/09/2016Cá nhân trong nước888,67539.50Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước1,147,50051TCT Đường sắt Việt Nam
Tổ chức khác213,8259.50