CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS)

Hanoi Railway Signal & Telecom JSC

12,700

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa12,700

Cao nhất12,700

Thấp nhất12,700

KLGD

Vốn hóa29

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 139,100

Thấp 52T12,700

KLBQ 52T20

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,846

P/E4.46

F P/E4.78

BVPS13,996

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCS: BLF MBG STL TCH TNI
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Trần Hữu ChínhCTHĐQT1976KS kỹ thuật thông tin/Thạc sỹ Kinh tế1,3002014
Ông Nguyễn Xuân PhươngTVHĐQT1961Thạc sỹ3,2002007
Ông Bùi Đình SỹGĐ/TVHĐQT1976CN Luật/KS Đ.tử Viễn thông575,3502000
Ông Cáp Trọng HuyPhó GĐ1977Kỹ sư62,500N/A
Ông Nguyễn Phương NamPhó GĐ1972CN Luật/KS Đ.tử Viễn thông5002016
Ông Phạm Văn HiệpPhó GĐ1979Kỹ sư1,0002004
Bà Nguyễn Thị Thanh HuyềnKTT1967CN Kinh tế2,9002002
Ông Đinh Anh TuấnTBKS1957Kỹ sư3,3002005
Bà Nguyễn Thu HuyềnThành viên BKS1983CN Kinh tế5002009
Ông Trương Tử BìnhThành viên BKS1973Kỹ sư1,8002012
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Lê Chí HùngCTHĐQT1956ThS Kỹ thuật577,3501979
Ông Nguyễn Xuân PhươngTVHĐQT1961Thạc sỹ27,2002007
Ông Bùi Đình SỹGĐ/TVHĐQT1976CN Luật/KS Đ.tử Viễn thông575,3502000
Ông Hà Huy TrúcPhó GĐ1958KS Thông tin3,4001981
Ông Nguyễn Phương NamPhó GĐ1972CN Luật/KS Đ.tử Viễn thông2016
Ông Phạm Văn HiệpPhó GĐ1979Kỹ sư1,0002004
Ông Trần Hữu ChínhPhó GĐ1976ThS Kinh tế/KS kỹ thuật thông tin1,3002014
Bà Nguyễn Thị Thanh HuyềnKTT1967CN Kinh tế2,9002002
Ông Đinh Anh TuấnTBKS1957Kỹ sư3,3002005
Bà Nguyễn Thu HuyềnThành viên BKS1983CN Kinh tế5002009
Ông Trương Tử BìnhThành viên BKS1973Kỹ sư1,8002012