CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM)

Ho Chi Minh City Securities Corporation

20,600

-100 (-0.48%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa20,850

Cao nhất20,950

Thấp nhất20,600

KLGD2,944,900

Vốn hóa6,284

Dư mua170,920

Dư bán67,570

Cao 52T 24,300

Thấp 52T10,800

KLBQ 52T1,768,712

NN mua203,950

% NN sở hữu49.01

Cổ tức TM2,100

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,596

P/E12.97

F P/E13.96

BVPS14,143

P/B1.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCM: SSI HPG VCI HSG MBB
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.04%

+/- Qua 1 tháng+17.05%

+/- Qua 1 quý+10.11%

+/- Qua 1 năm-6.61%

+/- Niêm yết+582.12%

Cao nhất 52 tuần (13/11/2019)*24,321

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*10,753

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,294,312

KLGD/Ngày (1 tháng)3,493,419

KLGD/Ngày (1 quý)2,481,586

KLGD/Ngày (1 năm)1,768,712

Nhiều nhất 52 tuần (04/09/2020)*6,278,360

Ít nhất 52 tuần (25/12/2019)*313,660