CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD)

HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company

3,500

-160 (-4.37%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa3,650

Cao nhất3,650

Thấp nhất3,450

KLGD505,100

Vốn hóa94

Dư mua24,300

Dư bán13,390

Cao 52T 4,200

Thấp 52T2,000

KLBQ 52T475,715

NN mua-

% NN sở hữu0.14

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*728

P/E5.03

F P/E6.18

BVPS12,765

P/B0.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCD: HHS LDG HVH MBG HBC
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.69%

+/- Qua 1 tháng+8.36%

+/- Qua 1 quý+22.81%

+/- Qua 1 năm-7.89%

+/- Niêm yết-68.12%

Cao nhất 52 tuần (15/11/2019)*4,200

Thấp nhất 52 tuần (24/03/2020)*2,010

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,023,462

KLGD/Ngày (1 tháng)607,269

KLGD/Ngày (1 quý)964,414

KLGD/Ngày (1 năm)475,715

Nhiều nhất 52 tuần (09/06/2020)*3,789,620

Ít nhất 52 tuần (18/07/2019)*5,090