CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD)

HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company

2,390

-10 (-0.42%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa2,300

Cao nhất2,400

Thấp nhất2,300

KLGD52,070

Vốn hóa65

Dư mua16,220

Dư bán36,750

Cao 52T 5,200

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T276,815

NN mua-

% NN sở hữu0.24

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,280

P/E1.88

F P/E1.35

BVPS12,690

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCD: LDG HAI TTB HHS AMD
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.91%

+/- Qua 1 tháng-2.85%

+/- Qua 1 quý-29.29%

+/- Qua 1 năm-53.14%

+/- Niêm yết-78.23%

Cao nhất 52 tuần (18/03/2019)*5,200

Thấp nhất 52 tuần (03/02/2020)*2,150

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)529,192

KLGD/Ngày (1 tháng)361,850

KLGD/Ngày (1 quý)511,595

KLGD/Ngày (1 năm)276,815

Nhiều nhất 52 tuần (24/12/2019)*3,410,070

Ít nhất 52 tuần (05/07/2019)*4,720