CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD)

HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company

2,690

10 (+0.37%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa2,680

Cao nhất2,790

Thấp nhất2,610

KLGD811,740

Vốn hóa73

Dư mua12,630

Dư bán31,090

Cao 52T 5,900

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T276,400

NN mua-

% NN sở hữu0.24

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,280

P/E2.09

F P/E1.51

BVPS12,690

P/B0.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCD: AMD ROS HAI HQC TTB
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD