CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS)

Hoa Binh Securities JSC

2,000

(%)
19/02/2020 14:23

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa66

Dư mua5,600

Dư bán7,200

Cao 52T 4,600

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T8,974

NN mua-

% NN sở hữu0.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*223

P/E8.97

F P/E23.57

BVPS11,684

P/B0.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBS: HQC APS H11 HAG HHS
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Hòa Bình