CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS)

Hoa Binh Securities JSC

2,200

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa2,200

Cao nhất2,200

Thấp nhất2,200

KLGD300

Vốn hóa73

Dư mua6,800

Dư bán49,900

Cao 52T 2,500

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T6,361

NN mua-

% NN sở hữu0.69

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*22

P/E100

F P/E25.03

BVPS11,686

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBS: DZM VJC SBT ART TNI
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Hòa Bình