CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS)

Hoa Binh Securities JSC

2,100

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa2,100

Cao nhất2,100

Thấp nhất2,100

KLGD

Vốn hóa69

Dư mua100

Dư bán5,900

Cao 52T 4,600

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T8,963

NN mua-

% NN sở hữu0.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*223

P/E9.42

F P/E24.75

BVPS11,684

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBS: APS WSS A32 AGR ART
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Hòa Bình