CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE)

Ha Tinh Book And Equipment Education JSC

8,500

(%)
28/10/2020 09:27

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa19

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,400

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T6,012

NN mua-

% NN sở hữu20.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*851

P/E9.99

F P/E37.93

BVPS11,825

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBE: HCC HCT HDA HEV HLA
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-9.57%

+/- Qua 1 quý+6.25%

+/- Qua 1 năm+6.25%

+/- Niêm yết-57.32%

Cao nhất 52 tuần (29/11/2019)*13,400

Thấp nhất 52 tuần (28/05/2020)*6,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)35

KLGD/Ngày (1 quý)252

KLGD/Ngày (1 năm)5,988

Nhiều nhất 52 tuần (29/11/2019)*1,186,323

Ít nhất 52 tuần (02/03/2020)*100