CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE)

Ha Tinh Book And Equipment Education JSC

7,200

(%)
04/08/2020 14:16

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa16

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,400

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T6,380

NN mua-

% NN sở hữu20.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*851

P/E8.46

F P/E8.03

BVPS11,353

P/B0.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBE: HAD HPG L61 VIP VJC
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh