CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE)

Ha Tinh Book And Equipment Education JSC

8,500

(%)
20/10/2020 15:05

Mở cửa8,500

Cao nhất8,500

Thấp nhất8,500

KLGD

Vốn hóa19

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 13,400

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T6,099

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*851

P/E9.99

F P/E37.93

BVPS11,353

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBE: HCC HCD HCT NAC SAP
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh