CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE)

Ha Tinh Book And Equipment Education JSC

9,400

(%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa9,400

Cao nhất9,400

Thấp nhất9,400

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua

Dư bán1,000

Cao 52T 13,400

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T6,330

NN mua-

% NN sở hữu20.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*851

P/E11.05

F P/E10.49

BVPS11,353

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBE: HMC PTS TSC TTF VIP
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh