CTCP Hacisco (HOSE: HAS)

Hacisco Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

6,560

-490 (-6.95%)
31/03/2020 09:42

Mở cửa6,560

Cao nhất6,560

Thấp nhất6,560

KLGD930

Vốn hóa51

Dư mua2,070

Dư bán3,440

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,300

KLBQ 52T2,067

NN mua-

% NN sở hữu19.55

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*663

P/E10.63

F P/E4.70

BVPS18,525

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAS: HQC HDG CDC CT6 FTM
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hacisco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.31%

+/- Qua 1 tháng-8.76%

+/- Qua 1 quý-6.29%

+/- Qua 1 năm-28.94%

+/- Niêm yết+66.33%

Cao nhất 52 tuần (02/04/2019)*9,232

Thấp nhất 52 tuần (18/03/2020)*6,280

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)330

KLGD/Ngày (1 tháng)1,036

KLGD/Ngày (1 quý)1,737

KLGD/Ngày (1 năm)2,063

Nhiều nhất 52 tuần (31/05/2019)*31,460

Ít nhất 52 tuần (03/05/2019)*10