CTCP Hacisco (HOSE: HAS)

Hacisco Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

7,500

(%)
27/11/2020 15:00

Mở cửa7,500

Cao nhất7,500

Thấp nhất7,500

KLGD

Vốn hóa58

Dư mua4,000

Dư bán6,450

Cao 52T 8,800

Thấp 52T5,200

KLBQ 52T3,074

NN mua-

% NN sở hữu17.40

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*663

P/E11.31

F P/E5

BVPS17,905

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAS: CDC CII CLG GMD HAN
Trending: HPG (112.728) - VNM (45.802) - HSG (43.355) - TCB (40.980) - MBB (35.612)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hacisco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-3.23%

+/- Qua 1 quý+0.67%

+/- Qua 1 năm+10.38%

+/- Niêm yết+106.50%

Cao nhất 52 tuần (24/09/2020)*8,800

Thấp nhất 52 tuần (16/04/2020)*5,241

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,688

KLGD/Ngày (1 tháng)1,717

KLGD/Ngày (1 quý)4,753

KLGD/Ngày (1 năm)3,099

Nhiều nhất 52 tuần (12/08/2020)*51,420

Ít nhất 52 tuần (02/12/2019)*10

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.