CTCP Hacisco (HOSE: HAS)

Hacisco Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

7,200

300 (+4.35%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa6,900

Cao nhất7,200

Thấp nhất6,900

KLGD900

Vốn hóa56

Dư mua6,600

Dư bán3,060

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,700

KLBQ 52T2,359

NN mua-

% NN sở hữu19.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*666

P/E10.36

F P/E4.60

BVPS18,528

P/B0.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAS: HCD HHL FIR G36 GDT
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hacisco