CTCP Hacisco (HOSE: HAS)

Hacisco Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

12,350

(%)
21/10/2021 13:04

Mở cửa12,350

Cao nhất12,350

Thấp nhất12,350

KLGD100

Vốn hóa96.33

Dư mua2,500

Dư bán2,500

Cao 52T 17,300

Thấp 52T6,600

KLBQ 52T4,655

NN mua-

% NN sở hữu17.75

Cổ tức TM300

T/S cổ tức0.02

Beta0.34

EPS*379

P/E32.59

F P/E17.96

BVPS18,015

P/B0.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng HAS: SD6 CMS SDA C92 HCD
Trending: HPG (129,375) - MBB (78,339) - BSR (71,045) - FLC (56,931) - CTG (56,506)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
- CTCP Hacisco (HAS) có tiền thân là CTCP Xây lắp Bưu điện Hà Nội thành lập vào năm 1996. Từ khi thành lập, Công ty là một trong 15 thành viên chính thức của Bưu điện Hà Nội, hạch toán kinh tế phụ thuộc. Năm 2000, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là xây lắp các công trình bưu chính - viễn thông, tư vấn thiết kế, cho thuê văn phòng, gia công các phụ kiện cho ho... Xem thêm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.