CTCP Hacisco (HOSE: HAS)

Hacisco Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

7,050

(%)
30/03/2020 15:00

Mở cửa7,050

Cao nhất7,050

Thấp nhất7,050

KLGD

Vốn hóa55

Dư mua

Dư bán3,290

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,300

KLBQ 52T2,067

NN mua-

% NN sở hữu19.56

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*663

P/E10.63

F P/E4.70

BVPS18,525

P/B0.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAS: HAP HDG CT6 HQC CDC
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hacisco