CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP)

Hapaco Corporation

4,540

290 (+6.82%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa4,540

Cao nhất4,540

Thấp nhất4,540

KLGD1,100,890

Vốn hóa252

Dư mua926,480

Dư bán

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T58,689

NN mua-

% NN sở hữu6.88

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*355

P/E11.97

F P/E8.44

BVPS12,688

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAP: EVG IDI MBG ACL HQC
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hapaco

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH Hapaco Đông Bắc-100
Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn-100
CTCP Bệnh viện Quốc tế Green-46.82
CTCP Giấy Hải Phòng-100
CTCP Giấy Hải Phòng Hapaco-99.89
CTCP Hải Hà-61.54
CTCP Thương mại Dịch vụ Hải Phòng-99.84
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn-100
Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc-100
CTCP Bệnh viện Quốc tế Green-46.82
CTCP Giấy Hải Phòng-100
CTCP Giấy Hải Phòng Hapaco-99.89
CTCP Hải Hà-61.54
CTCP Thương mại Dịch vụ Hải Phòng-99.84
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH Hapaco Phương Đông-100
Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn-100
Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc-100
CTCP Bệnh viện Quốc tế Green-46.82
CTCP Giấy Hải Phòng-100
CTCP Giấy Hải Phòng Hapaco-99.89
CTCP Hải Hà-61.54
CTCP Thương mại Dịch vụ Hải Phòng-99.84