CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP)

Hapaco Corporation

3,050

20 (+0.66%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa3,040

Cao nhất3,050

Thấp nhất3,000

KLGD88,250

Vốn hóa169

Dư mua7,630

Dư bán31,920

Cao 52T 3,400

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T40,882

NN mua-

% NN sở hữu6.97

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*355

P/E8.54

F P/E6.02

BVPS12,688

P/B0.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAP: SVI BPC DHC HUT SPM
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hapaco

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
06/04/2020Cá nhân nước ngoài2,283,0194.10Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước51,518,50492.61
Cổ phiếu quỹ155,4700.28
Tổ chức nước ngoài1,515,0392.72
Tổ chức trong nước154,5890.28
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
25/03/2019Cá nhân nước ngoài2,283,0194.10Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước51,518,50492.61
Cổ phiếu quỹ155,4700.28
Tổ chức nước ngoài1,515,0392.72
Tổ chức trong nước154,5890.28
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
29/03/2018Cá nhân nước ngoài2,447,7364.40Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước50,778,73591.28
Cổ phiếu quỹ155,4700.28
Tổ chức nước ngoài1,657,9102.98
Tổ chức trong nước586,7701.05