CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP)

Hapaco Corporation

4,540

290 (+6.82%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa4,540

Cao nhất4,540

Thấp nhất4,540

KLGD1,100,890

Vốn hóa252

Dư mua926,480

Dư bán

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T58,689

NN mua-

% NN sở hữu6.88

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*355

P/E11.97

F P/E8.44

BVPS12,688

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAP: EVG IDI MBG ACL HQC
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hapaco

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
29/12/2019Ông Vũ Dương HiềnCTHĐQT1942T.S K.Tế7,184,1671999
Ông Vũ Xuân ThủyTGĐ/Phó CTHĐQT1965KS C.T.Máy455,3401990
Ông Lê Như TiếnTVHĐQT1954CN Ngoại ngữ/CN Luật1,025N/A
Ông Phí Trọng PhúcTVHĐQT1989Cao họcN/A
Ông Vũ Xuân CườngTVHĐQT1971ThS QTKD144,5112005
Ông Nguyễn Đức HậuTVHĐQT/Phó TGĐ1971CN TCKT74,8281992
Ông Nguyễn Văn HưởngPhó TGĐ1966N/aN/A
Ông Vũ Xuân ThịnhTVHĐQT/Phó TGĐ1974CN Luật389,5471991
Ông Nguyễn Thanh ToànTBKS1970CN Kinh tế/Kiểm toán2009
Bà Nguyễn Thị Mỹ TrangThành viên BKS1979CN Luật164N/A
Ông Phạm Đức PhiênThành viên BKS1975CN Kế toánN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Vũ Dương HiềnCTHĐQT1942T.S K.Tế7,184,1671999
Ông Vũ Xuân ThủyPhó CTHĐQT1965KS C.T.Máy455,3401990
Ông Lê Như TiếnTVHĐQT1954CN Luật1,025N/A
Ông Phí Trọng PhúcTVHĐQT1989N/aN/A
Ông Vũ Xuân CườngTGĐ/TVHĐQT1971ThS QTKD144,5112005
Ông Nguyễn Đức HậuTVHĐQT/Phó TGĐ1971CN TCKT74,8281992
Ông Vũ Xuân ThịnhTVHĐQT/Phó TGĐ1974CN Luật389,5471991
Ông Nguyễn Thanh ToànTBKS1970CN Kinh tế2009
Bà Nguyễn Thị Mỹ TrangThành viên BKS1979CN Luật164N/A
Ông Phạm Đức PhiênThành viên BKS1975N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Vũ Dương HiềnCTHĐQT1942T.S K.Tế7,184,1671999
Ông Vũ Xuân ThủyPhó CTHĐQT1965KS C.T.Máy455,3401990
Ông Lê Như TiếnTVHĐQT1954CN Luật1,025N/A
Bà Nguyễn Thị NgọcTVHĐQT1952Trung cấp269,8841975
Ông Vũ Xuân CườngTGĐ/TVHĐQT1971ThS QTKD144,5112005
Ông Nguyễn Đức HậuTVHĐQT/Phó TGĐ1971CN TCKT74,8281992
Ông Vũ Xuân ThịnhTVHĐQT/Phó TGĐ1974CN Luật389,5471991
Ông Nguyễn Thanh ToànTBKS1970CN Kinh tế2009
Bà Nguyễn Thị Mỹ TrangThành viên BKS1979CN Luật164N/A
Ông Võ Văn TínhThành viên BKS1975CN TCKT39,528N/A