CTCP Nông dược H.A.I (HOSE: HAI)

HAI Agrochem Joint Stock Company

2,700

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa493

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,900

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T3,689,090

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*83

P/E32.53

F P/E38.53

BVPS11,666

P/B0.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAI: AMD FLC ROS KLF HAG
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông dược H.A.I