CTCP Nông dược H.A.I (HOSE: HAI)

HAI Agrochem Joint Stock Company

2,480

80 (+3.33%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa2,400

Cao nhất2,560

Thấp nhất2,380

KLGD2,328,710

Vốn hóa453

Dư mua140,480

Dư bán117,080

Cao 52T 4,900

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T3,456,270

NN mua30

% NN sở hữu2.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*83

P/E28.92

F P/E34.25

BVPS11,666

P/B0.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAI: AMD ROS FLC ITA KLF
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông dược H.A.I