CTCP Thực phẩm Hà Nội (UPCoM: HAF)

Hanoi Foodstuff Joint Stock Company

28,000

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa28,000

Cao nhất28,000

Thấp nhất28,000

KLGD

Vốn hóa406

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 31,000

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T327

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*179

P/E156.42

F P/E50.75

BVPS10,207

P/B2.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAF: SAF TCB TTJ V21 VGI
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+40%

+/- Qua 1 tháng+70.73%

+/- Qua 1 quý+6.06%

+/- Qua 1 năm+100%

+/- Niêm yết+225.96%

Cao nhất 52 tuần (17/06/2020)*31,000

Thấp nhất 52 tuần (04/08/2020)*12,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)140

KLGD/Ngày (1 tháng)1,682

KLGD/Ngày (1 quý)669

KLGD/Ngày (1 năm)329

Nhiều nhất 52 tuần (27/08/2020)*11,700

Ít nhất 52 tuần (19/09/2019)*100