CTCP Thực phẩm Hà Nội (UPCoM: HAF)

Hanoi Foodstuff Joint Stock Company

28,000

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa28,000

Cao nhất28,000

Thấp nhất28,000

KLGD

Vốn hóa406

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 31,000

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T327

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*179

P/E156.42

F P/E50.75

BVPS10,207

P/B2.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAF: SAF SZL TCB TCT TTJ
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Hà Nội