Hai Duong Shoes Joint Stock Company (OTC: GiayHaiDuong)

View with GIAYHAIDUONG: DAGIAYHAIPHONG HHC LGM NDT
Trending: HPG (58,347) - VNM (43,689) - MWG (40,705) - HVN (40,197) - MBB (36,244)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Hai Duong Shoes Joint Stock Company

Name: Hai Duong Shoes Joint Stock Company

Abbreviation:HSC

Address: 1077 - Lê Thanh Nghị - P.Hải Tân - Tp.Hải Dương - T.Hải Dương

Telephone: (84.220) 3860714

Fax: (84.220) 3860442

Email:giayhd@vnn.vn

Website:http://www.haiduongshoes.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Textile Mills

Listing date:

Chartered capital: 10,600,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 0403000071

Issued date: 08/19/2008

Main business scope:

- Sản xuất giầy, dép các loại, các sản phẩm bằng da, giả da, đế giầy...

- Được thành lập năm 1984 dưới dạng hình DNNN với tên gọi Xí Nghiệp Thuộc Da Hải Hưng
- Năm 1997 là Công Ty Giầy Hải Dương
- Ngày 01/07/2003,cổ phần hóa với tên gọi CTCP Giầy Hải Dương

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.