CTCP Xây dựng Giao thông Quảng Nam (OTC: GiaoThongQN)

Quang Nam Transport Construction ,. JSC

Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
- Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước
- Xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, thủy lợi- thủy điện, các công trình điện nước, công trình công cộng khác
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công ngiệp, khu dân cư & kinh doanh BĐS...

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tênMr. Phạm Văn Sương
• Chức vụPhó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênNULL
• Chức vụNULL
• Điện thoại(84.235) 386 1322 – 386 1424

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉ30 Nguyễn Tất Thành -Tp.Hội An - T.Quảng Nam
• Điện thoại(84.235) 386 1322 – 386 1424
• Fax(84.235) 386 2049
• Emailinfo@cpxdgiaothongquangnam.com.vn
• Websitehttp://www.cpxdgiaothongquangnam.com.vn
Văn phòng đại diện