Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR)

Vietnam Rubber Group - Joint Stock Company

12,200

-50 (-0.41%)
22/09/2020 13:32

Mở cửa12,350

Cao nhất12,350

Thấp nhất12,150

KLGD1,044,070

Vốn hóa48,800

Dư mua295,010

Dư bán234,550

Cao 52T 14,500

Thấp 52T8,300

KLBQ 52T1,045,592

NN mua-

% NN sở hữu0.55

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*813

P/E15.81

F P/E10.36

BVPS12,538

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GVR: HPG MBB HSG STB VRG
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.98%

+/- Qua 1 tháng+8.44%

+/- Qua 1 quý+1.98%

+/- Qua 1 năm-6.89%

+/- Niêm yết+0.32%

Cao nhất 52 tuần (24/10/2019)*13,823

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*7,912

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,388,880

KLGD/Ngày (1 tháng)1,744,822

KLGD/Ngày (1 quý)1,418,313

KLGD/Ngày (1 năm)1,045,468

Nhiều nhất 52 tuần (09/06/2020)*4,848,970

Ít nhất 52 tuần (12/11/2019)*130,305