Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR)

Vietnam Rubber Group - Joint Stock Company

11,100

(%)
12/08/2020 15:00

Mở cửa11,100

Cao nhất11,150

Thấp nhất11,000

KLGD597,590

Vốn hóa44,400

Dư mua177,490

Dư bán129,530

Cao 52T 16,500

Thấp 52T8,300

KLBQ 52T974,848

NN mua1,300

% NN sở hữu0.52

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*813

P/E13.65

F P/E8.95

BVPS12,538

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GVR: VRG HPG PHR ITA HSG
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP