Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR)

Vietnam Rubber Group - Joint Stock Company

12,250

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa49,000

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,500

Thấp 52T8,300

KLBQ 52T1,045,592

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*813

P/E15.81

F P/E10.36

BVPS12,538

P/B0.98

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GVR: HPG HSG MBB VRG PHR
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP