Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR)

Vietnam Rubber Group - Joint Stock Company

10,600

(%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa10,550

Cao nhất10,700

Thấp nhất10,500

KLGD631,730

Vốn hóa42,400

Dư mua123,250

Dư bán191,630

Cao 52T 16,600

Thấp 52T8,300

KLBQ 52T974,881

NN mua-

% NN sở hữu0.52

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*813

P/E13.04

F P/E8.54

BVPS12,538

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GVR: VRG HPG PHR PVD VNM
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP