Trending: HPG (45,981) - VNM (41,262) - ITA (32,992) - FLC (31,140) - ROS (29,850)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
12/29/2014FS 2013

Green Logistics JSC

Name: Green Logistics JSC

Abbreviation:GRL

Address: 2F Đường 4F - Cư xá Ngân hàng - P.Tân Thuận Tây - Q.7 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3872 6784

Fax: (84.28) 3872 8008

Email:infor@grlogs.com

Website:http://www.grlogs.com

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Support Activities for Transportation

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải
- Kinh doanh kho, bến bãi
- Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa
- Sửa chữa đóng với và cho thuê Container

CTCP Tiếp Vận Xanh(GRL) được thành lập tại Tp.Hồ Chí Minh, và là một công ty có 33.33% cổ phần góp vốn của VICONSHIP

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.