CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX)

My Xuan Brick Tile Pottery And Construction JSC

24,500

(%)
01/10/2020 12:01

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD10

Vốn hóa130

Dư mua2,090

Dư bán1,990

Cao 52T 25,800

Thấp 52T20,200

KLBQ 52T209

NN mua-

% NN sở hữu1.99

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,483

P/E7.03

F P/E5.79

BVPS16,916

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GMX: HCC CLH HDA PIA CSV
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.38%

+/- Qua 1 tháng+4.26%

+/- Qua 1 quý+4.26%

+/- Qua 1 năm+3.68%

+/- Niêm yết+318.66%

Cao nhất 52 tuần (13/07/2020)*25,800

Thấp nhất 52 tuần (13/03/2020)*20,167

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)503

KLGD/Ngày (1 tháng)577

KLGD/Ngày (1 quý)515

KLGD/Ngày (1 năm)207

Nhiều nhất 52 tuần (13/08/2020)*5,300

Ít nhất 52 tuần (29/05/2020)*3