CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX)

My Xuan Brick Tile Pottery And Construction JSC

24,500

(%)
01/10/2020 11:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD10

Vốn hóa130

Dư mua2,090

Dư bán1,990

Cao 52T 25,800

Thấp 52T20,200

KLBQ 52T209

NN mua-

% NN sở hữu1.99

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,483

P/E7.03

F P/E5.79

BVPS16,916

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GMX: HCC CSV DRL HTN KTS
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân