CTCP Gemadept (HOSE: GMD)

Gemadept Corporation

20,250

-200 (-0.98%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa20,250

Cao nhất20,500

Thấp nhất20,200

KLGD218,780

Vốn hóa6,013

Dư mua29,180

Dư bán56,800

Cao 52T 27,400

Thấp 52T15,000

KLBQ 52T419,692

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,602

P/E12.77

F P/E8.74

BVPS22,597

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GMD: HPG VSC HVN MBB VNM
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gemadept