CTCP Gemadept (HOSE: GMD)

Gemadept Corporation

19,150

250 (+1.32%)
25/02/2020 15:00

Mở cửa18,300

Cao nhất19,150

Thấp nhất18,300

KLGD299,060

Vốn hóa5,686

Dư mua20,360

Dư bán28,190

Cao 52T 27,400

Thấp 52T18,800

KLBQ 52T410,511

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,595

P/E11.85

F P/E8.07

BVPS22,088

P/B0.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GMD: HPG VNM VSC HVN POW
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gemadept