CTCP Gemadept (HOSE: GMD)

Gemadept Corporation

19,850

-150 (-0.75%)
19/02/2020 10:15

Mở cửa19,700

Cao nhất19,900

Thấp nhất19,700

KLGD33,960

Vốn hóa5,894

Dư mua26,810

Dư bán28,520

Cao 52T 27,400

Thấp 52T18,800

KLBQ 52T414,889

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,595

P/E12.54

F P/E8.54

BVPS22,088

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GMD: HPG VSC VNM FPT ACB
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gemadept