CTCP Gemadept (HOSE: GMD)

Gemadept Corporation

15,200

250 (+1.67%)
01/04/2020 10:47

Mở cửa14,850

Cao nhất15,200

Thấp nhất14,850

KLGD41,270

Vốn hóa4,513

Dư mua7,820

Dư bán32,540

Cao 52T 27,400

Thấp 52T14,850

KLBQ 52T398,548

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,595

P/E9.37

F P/E6.39

BVPS22,088

P/B0.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GMD: GEX VNM HVN VSC VJC
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gemadept