CTCP Gemadept (HOSE: GMD)

Gemadept Corporation

27,650

-200 (-0.72%)
20/03/2019 09:56

Mở cửa27,800

Cao nhất27,800

Thấp nhất27,500

KLGD96,120

Vốn hóa8,210

Dư mua61,750

Dư bán45,260

Cao 52T 29,800

Thấp 52T22,200

KLBQ 52T731,832

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS6,153

P/E4.53

F P/E3.88

BVPS22,059

P/B1.25

Mã xem cùng GMD: HPG CTG YEG MBB FPT
Trending: HPG (29.534) - VNM (27.751) - YEG (24.242) - CTG (22.034) - HSG (18.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gemadept