CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC)

Gia Lai Hydropower JSC

30,200

200 (+0.67%)
27/11/2020 15:01

Mở cửa30,200

Cao nhất30,200

Thấp nhất30,200

KLGD600

Vốn hóa619

Dư mua14,000

Dư bán4,900

Cao 52T 32,800

Thấp 52T24,800

KLBQ 52T3,483

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,337

P/E6.92

F P/E6.41

BVPS20,767

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GHC: SBA DRL EVF GEG CHP
Trending: HPG (112.728) - VNM (45.802) - HSG (43.355) - TCB (40.980) - MBB (35.612)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Gia Lai

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.37%

+/- Qua 1 tháng-2.58%

+/- Qua 1 quý+0.76%

+/- Qua 1 năm-6.70%

+/- Niêm yết+11,253.38%

Cao nhất 52 tuần (16/10/2020)*32,760

Thấp nhất 52 tuần (10/04/2020)*24,829

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,980

KLGD/Ngày (1 tháng)10,289

KLGD/Ngày (1 quý)5,220

KLGD/Ngày (1 năm)3,493

Nhiều nhất 52 tuần (09/11/2020)*49,200

Ít nhất 52 tuần (31/03/2020)*5

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.