CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC)

Gia Lai Hydropower JSC

31,100

-200 (-0.64%)
19/01/2021 15:01

Mở cửa31,100

Cao nhất31,200

Thấp nhất30,800

KLGD32,010

Vốn hóa988.20

Dư mua8,490

Dư bán13,890

Cao 52T 32,000

Thấp 52T23,100

KLBQ 52T5,465

NN mua-

% NN sở hữu1.69

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,337

P/E7.22

F P/E6.69

BVPS13,398

P/B2.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GHC: SBA DRL GEG EVF CHP
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Gia Lai
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.